หนังสือ ฟรี: พืชผัก (Vegetable Crops)

พืชผัก (Vegetable Crops)

Published by handsomemans under , , on 06:51

พืชผัก
3
หน่วย
(Vegetable Crops)
ศึกษาพืชผักชนิดต่าง ๆ ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมุ่งถึงวิธีการปลูก การบำรุงรักษา และความสำคัญของเศรษฐกิจของพืชแต่ละชนิด(มีการศึกษานอก

รายวิชา AG221
พืชผัก (Vegetable Crops)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

คำนำ : Introduction

สารบัญ : Content

บทที่ 1 : ขอบเขตของพืช

บทที่ 2 : ปัจจัยที่จำเป็นในการทำสวนผัก(ต่อ)

บทที่ 2 : ปัจจัยที่จำเป็นในการทำสวนผัก

บทที่ 3 : ผักตระกูลกะหล่ำ-ผักกาด(ต่อ)

บทที่ 3 : ผักตระกูลกะหล่ำ-ผักกาด

บทที่ 4 : ผักตระกูลแดง(ต่อ)

บทที่ 4 : ผักตระกูลแดง

บทที่ 5 : ผักตระกูลถั่ว

บทที่ 6 : ผักตระกูลพริก-มะเขือ

บทที่ 7 : ผักที่สร้างหัวอยู่ใต้ดิน(ต่อ)

บทที่ 7 : ผักที่สร้างหัวอยู่ใต้ดิน

บทที่ 8 : ผักรับประทานสดหรือผักสวนครัว

บทที่ 9 : ข้าวโพดหวานและหน่อไม้ฝรั่ง

บทที่ 10 : ผักเครื่องแกง

ภาคผนวก : Supplement

บรรณานุกรม : Reference


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

Blog Archive

Lipsum

Followers