หนังสือ ฟรี: รุกขชาติวิทยา (Arboriculture)

รุกขชาติวิทยา (Arboriculture)

Published by handsomemans under , , on 01:14

รุกขชาติวิทยา
3
หน่วย
(Arboriculture)
ลักษณะและความสำคัญในการปลูกพืชพันธุ์ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และไม้เถาต่าง ๆ ศึกษาเจาะลึกพันธุ์ไม้พืชสวนที่เหมาะกับสภาพแวดล้อม ผสมผสานการจัดการด้านศิลป ภูมิทัศน์และการบำรุงรักษาพันธุ์ไม้ โดยเน้นประโยชน์ทางกายภาพ มุมมองเพื่อความสวยงาม ประหยัด และด้านจิตวิทยาเป้นสำคัญ มีการศึกษานอก

รายวิชา AT459
รุกขชาติวิทยา (Arboriculture)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ : Introduction

สารบัญ : Content

บทที่ 1 : ประโยชน์ของต้นไม

บทที่ 2 : วิวัฒนาการและการแพร่กระจายของพันธุ์พืช

บทที่ 3 : เซลล์และเน้อเยื่อของพืช

บทที่ 4 : การเจริญเติบโตของต้นไม

บทที่ 5 : ระบบราก

บทที่ 6 : ระบบลำต้น

บทที่ 7 : ระบบใบ

บทที่ 8 : ดอก

บทที่ 9 : ผล

บทที่ 10 : เมล็ด

บทที่ 11: ธาตุอาหารของพืช

บทที่ 12 : ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย

บทที่ 13: การตัดแต่งกิ่งต้นไม

บทที่ 14: การทำศัลยกรรมต้นไม้

บทที่ 15: การขุดล้อมไม้ยืนต้น

บทที่ 16: การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช

บรรณานุกรม :Reference


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

Blog Archive

Lipsum

Followers