หนังสือ ฟรี: การจัดแสดงสินค้า (MERCHANDISE DISPLAY )

การจัดแสดงสินค้า (MERCHANDISE DISPLAY )

Published by handsomemans under , on 16:35

การจัดแสดงสินค้า
3
หน่วย
(MERCHANDISE DISPLAY)
-

รายวิชา AD424
การจัดแสดงสินค้า (MERCHANDISE DISPLAY )


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

แนวทางการศึกษา

คำนำ : Introduction

สารบัญ : Content

แบบประเมินความเข้าใจก่อนเรียน

บทที่1 : แนวคิดเบื้องต้น

บทที่2 : ประเภทการจัดแสดง

บทที่3 : กรอบความคิดในการแสดง

บทที่4 : ตัวสินค้า

บทที่5 : พื้นที่การจัดแสดงสินค้า

บทที่6 : ส่วนตกแต่ง

บทที่7 : แสง

บทที่8 : ป้าย

บทที่9 : การออกแบบ

บทที่10 : องค์ประกอบการออกแบบ

บทที่11 : การจัดองค์ประกอบ

บทที่12 : ภาพลวงตาในการออกแบบ

บทที่13 : ขั้นตอนการทำงาน

บทที่14 : ข้อผิดพลาดที่มักปรากฏ

บทที่15 : การจัดแสดงสินค้า ณ จุดซื้อ

บทที่16 : แฟชั่นโชว์

บทที่17 : นิทรรศการและการจัดแสดงสินค้า

บทที่18 : การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ

ภาคผนวก


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

Blog Archive

Lipsum

Followers