หนังสือ ฟรี: หลักการบัญชี 2 (Principles of Accoutning 2)

หลักการบัญชี 2 (Principles of Accoutning 2)

Published by handsomemans under , on 09:50

หลักการบัญชี 2
3
หน่วย
(Principles of Accoutning 2)
ศึกษาเกี่ยวกับระบบการควบคุมเงินสด ระบบใบสำคัญ การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน การบีญชีสำหรับกิจการอุตสาหกรรม การบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่แสวงหาผลกำไร และระบบบัญชีเดี่ยว

หลักการบัญชี 2 (Principles of Accoutning 2)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ : Introduction

สารบัญ : Content

บทที่1 : การบัญชีเกี่ยวกับเงินสด

บทที่2 : ระบบใบสำคัญจ่าย

บทที่3 : ตั๋วเงิน

บทที่4 (1) : การบัญชีกิจการอุตสาหกรรม

บทที่4 (2): การบัญชีกิจการอุตสาหกรรม

บทที่5 (1) : บัญชีเดี่ยว

บทที่5 (2) : บัญชีเดี่ยว

บทที่6 : การบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่แสวงหาผลกำไร

แบบฝึกหัดบทที่1

แบบฝึกหัดบทที่2

แบบฝึกหัดบทที่3

แบบฝึกหัดบทที่4

แบบฝึกหัดบทที่5

แบบฝึกหัดบทที่6

บรรณานุกรม : Reference0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

 

Blog Archive

Lipsum

Followers