หนังสือ ฟรี: โสตทัศนศึกษา (AV Education)

โสตทัศนศึกษา (AV Education)

Published by handsomemans under , on 13:49

โสตทัศนศึกษา
3
หน่วย
(AV Education)
ความรู้ทั่วไปทางทฤษฎีและปฏิบัติ คุณค่าและวิธีใช้โสตทัศนวัสดุอุปกรณ์ประกอบการสอนประเภทต่าง ๆ ทั้งวัสดุกราฟิค เครื่องฉาย เครื่องเสียง ตลอดจนวิธีผลิตอุปกรณ์การสอนราคาถูก


รายวิชา AV303
โสตทัศนศึกษา (AV Education)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ประวัติและวิวัฒนาการทางโสตทัศนศึกษา

การสื่อความหมาย

ประเภทของโสตทัศนวัสดุอุปกรณ์

คุณค่าของโสตทัศนูอุปกรณ์

การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน

การเลือกโสตทัศนวัสดุอุปกรณ์

วิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาในต่างประเทศ

วิทยุโรงเรียนตามโครงการพัฒนาวิทยุกระจายเสียง...

คุณค่าของสื่อการเรียนการสอน

อุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียงและระบบเสียง

วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

เครื่องฉายระบบฉาย

คอมพิวเตอร์

การสื่อสารดาวเทียม

การประดิษฐ์ตัวอักษร

บัตรคำ

กระเป๋าผนัง

กระดานชอล์ค

แผ่นป้านสำลี

การผนึกแห้ง

สมุดลำดับภาพ

การขยายภาพ

แผนภูมิ

แผนสถิติ

แผ่นป้ายแม่เหล็ก

แผ่นป้ายไฟฟ้า

แผ่นภาพโปร่งใส

การอัดสำเนา

การพิมพ์ซิลค์สกรีน

หุ่นจำลอง

ภาพโฆษณา

การจัดนิทรรศการ

การผนึกภาพ

ป้ายนิเทศ


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

Blog Archive

Lipsum

Followers