หนังสือ ฟรี: การเกษตรเบื้องต้น (Introduction to Agriculture)

การเกษตรเบื้องต้น (Introduction to Agriculture)

Published by handsomemans under , on 20:42

การเกษตรเบื้องต้น
3
หน่วย
(Introduction to Agriculture)

รายวิชา AG103(41)
การเกษตรเบื้องต้น (Introduction to Agriculture)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ : Introduction

สารบัญ : Content

รายนามผู้เรียบเรียง:biography

บทที่ 1 : ความสำคัญของการเกษตร

บทที่ 2 : ส่วนต่างๆของต้นพืช(ลำต้น,ใบ และราก)

บทที่ 3 : ส่วนต่างๆของต้นพืช(ดอก,ผลและเมล็ด)

บทที่ 4 : สิ่งแวดล้อมของพืช

บทที่ 5 : การใช้พื้นที่เพื่อการเกษตร

บทที่ 6 : การดำเนินงานการเกษตร

บทที่ 7 : การให้น้ำแก่พืช

บทที่ 8 : ธาตุอาหารของพืช

บทที่ 9 : ศัตรูพืช

บทที่10 : การปรับปรุงพืช

บทที่11 : การขยายพันธุ์พืชแบบใช้เพศ

บทที่12 : การขยายพันธุ์พืชแบบไม่ใช้เพศ

บทที่13 : ปลา

บทที่14 : กุ้ง

บทที่15 : ไก่

บทที่15 : ไก(ต่อ)

บทที่16 : การเพาะเห็ดฟาง

บทที่17 : GREENHOUSE

บรรณานุกรม : Reference


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

Blog Archive

Lipsum

Followers