หนังสือ ฟรี: การผลิตและการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ (Production and Application of Media in Public Relation)

การผลิตและการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ (Production and Application of Media in Public Relation)

Published by handsomemans under , on 14:21

การผลิตและการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
3
หน่วย
(Production and Application of Media in Public Relation)
ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการนำเอาสื่อเข้ามาใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์และสามารถผลิตสื่อบางประเภท เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายวิชา AV464
การผลิตและการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ (Production and Application of Media in Public Relation)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ : Introduction

ความนำ

สารบัญ : Content

บทที่1 : สื่อทางด้านการพิมพ์

บทที่2 : บทบาทของสื่อต่อการประชาสัมพันธ์

บทที่3 : หลักและวิธีการผลิตสื่อแต่ละประเภท

บทที่4 : การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์

บทที่5 : หลักและวิธีการใช้สื่อแต่ละชนิด

บทที่6 : การประเมินผลของสื่อและแบบสอบถาม

บรรณานุกรม : Reference


0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

 

Blog Archive

Lipsum

Followers