หนังสือ ฟรี: คู่มือ การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting)

คู่มือ การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting)

Published by handsomemans under , on 02:54

คู่มือ การบัญชีขั้นกลาง 1
3
หน่วย
(Intermediate Accounting)
ศึกษาหลักการและวิธีการบัญชีการจำแนกประเภทการวัดมูลค่าของสินทรัพย์รวมทั้งการแสดงรายการสินทรัพย์ต่าง ๆ ในงบดุล

คู่มือ การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ : Introduction

สารบัญ : Content

บทที่ 1 : สินค้าคงเหลือบันทึกตามราคาทุน

บทที่ 2 : สินค้าคงเหลือตีราคาโดยวิธีพิเศษ

บทที่ 3 : สินค้าคงเหลือตีราคาโดยประมาณ

บทที่ 4 : สินทรัพย์ถาวรที่มีตัวตน

บทที่ 5 : การเสื่อมค่าของสินทรัพย์ถาวรที่มีตัวตน

บทที่ 6 : การเปลื่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ถาวร

บทที่ 7 : สินทรัพย์ถาวรที่ไม่มีตัวตน

โจทย์แบบฝึกหัด:Test (ต่อ)

โจทย์แบบฝึกหัด:Test

เฉลยแบบฝึกหัด (ต่อ) : Answer


0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

 

Blog Archive

Lipsum

Followers