หนังสือ ฟรี: ทฤษฎีการโน้มน้าวใจ (The Theory of Persuasions)

ทฤษฎีการโน้มน้าวใจ (The Theory of Persuasions)

Published by handsomemans under , on 23:35

ทฤษฎีการโน้มน้าวใจ
3
หน่วย
(The Theory of Persuasions)
ศึกษาถึงจุดมุ่งหมาย รูปแบบและองค์ประกอบที่สำคัญทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการจุงใจ พร้อมทั้งการสร้างประสิทธิภาพและการปรับปรุงประสิทธิภาพการจูงใจ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานด้านโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

รายวิชา AP205
ทฤษฎีการโน้มน้าวใจ (The Theory of Persuasions)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ : Introduction

สารบัญ : Content

บทที่ 1 : การสื่อสาร การรับรู้และความหมาย

บทที่ 2 : การสื่อสารกับสังคม

บทที่ 3 : ทัศนคติ ความคิดเห็นค่านิยม และความเชื่อ

บทที่ 4 : พฤติกรรมและการเรียนรู้

บทที่ 5 : ความรู้สึก อารมณ์ และบุคลิกภาพ

บทที่ 6 : องค์ประกอบการสื่อสารเพื่อการจูงใจและกลุ่มสังคม

บทที่ 7 : เทคนิคในกระบวนการจูงใจ

บทที่ 8 : การจูงใจและการโน้มน้าวใจ

บทที่ 9 : กระบวนการการจูงใจ...

บทที่ 10: การจูงใจกลุ่มบุคคล

บทที่ 11: การสร้างและปรับปรุงประสิทธิภาพในการจูงใจ


0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

 

Blog Archive

Lipsum

Followers