หนังสือ ฟรี: ปฏิบัติการพืชเศรษฐกิจ (ECONOMIC BOTANY LABORATORY)

ปฏิบัติการพืชเศรษฐกิจ (ECONOMIC BOTANY LABORATORY)

Published by Handsomemans Rich under , , on 19:37

ปฏิบัติการพืชเศรษฐกิจ
3
หน่วย
(ECONOMIC BOTANY LABORATORY)
ศึกษาเรื่อง ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ถั่วเหลือง ถี่งเขียว ถั่วลิสง ปสล์น้ำมัน มะพร้าว ปอแก้ว ปอกระเจา ฝ้าย กาแฟ ยางพารา อ้อย


รายวิชา BO216(H)
ปฏิบัติการพืชเศรษฐกิจ (ECONOMIC BOTANY LABORATORY)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ

สารบัญ

บทที่ 1 : ปฏิบัติการเรื่อง ข้าว

บทที่ 2 : ปฏิบัติการเรื่อง ข้าวโพด

บทที่ 3 : ปฏิบัติการเรื่อง ข้าวฟ่าง

บทที่ 4 : ปฏิบัติการเรื่อง มันสำปะหลัง

บทที่ 5 : ปฏิบัติการเรื่อง ถั่วเหลือง

บทที่ 6 : ปฏิบัติการเรื่อง ถั่วเขียว

บทที่ 7 : ปฏิบัติการเรื่อง ถั่วลิสง

บทที่ 8 : ปฏิบัติการเรื่อง ปาล์มน้ำมัน

บทที่ 9 : ปฏิบัติการเรื่อง มะพร้าว

บทที่ 10 : ปฏิบัติการเรื่อง ปอแก้ว, ปอกระเจา

บทที่ 11 : ปฏิบัติการเรื่อง ฝ้าย

บทที่ 12 : ปฏิบัติการเรื่อง กาแฟ

บทที่ 13 : ปฏิบัติการเรื่อง ยางพารา

บทที่ 14 : ปฏิบัติการเรื่อง อ้อย

พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช

พืชให้แป้ง

พืชตระกูลถั่ว

พืชให้น้ำมัน

พืชผลไม้

พืชสมุนไพร

พืชให้น้ำตาล

พืชเส้นใย

พืชเสพติด

พืชให้น้ำยางและชัน

พืชผัก

การปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจ

แบบทดสอบหลังเรียน

บรรณานุกรม


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

Blog Archive

Lipsum

Followers