หนังสือ ฟรี: หลักการประชาสัมพันธ์ (PRINCIPLES OF PUBLIC RELATIONS)

หลักการประชาสัมพันธ์ (PRINCIPLES OF PUBLIC RELATIONS)

Published by handsomemans under , on 07:46

หลักการประชาสัมพันธ์
3
หน่วย
(Principles of Pubilc Relations)
-

รายวิชา AP203(47341)
หลักการประชาสัมพันธ์ (PRINCIPLES OF PUBLIC RELATIONS)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ : Introduction

สารบัญ : Content

บทที่1 : ความเบื้องต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์

บทที่2 : องค์ประกอบพื้นฐานของการประชาสัมพันธ์

บทที่3 : กลุ่มประชาชนในงานประชาสัมพันธ์

บทที่4 : จรรยาบรรณของวิชาชีพการประชาสัมพันธ์

บทที่5: การดำเนินงานประชาสัมพันธ์

บทที่6 : การจัดหน่วยงานประชาสัมพันธ์

บทที่7 : เครื่องมือที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์

บทที่8 : การหนังสือพิมพ์สัมพันธ์

บทที่9 : การประชาสัมพันธ์ขององค์การธุรกิจ

บทที่10 : การประชาสัมพันธ์ของรัฐ

บทที่11 : การประชาสัมพันธ์สำหรับองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

Blog Archive

Lipsum

Followers