หนังสือ ฟรี: หลักชีววิทยา (Priciples of biology)

หลักชีววิทยา (Priciples of biology)

Published by handsomemans under , on 06:38

หลักชีววิทยา
3
หน่วย
(Priciples of biology)
ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของสิ่งมีชีวิต เพื่อให้เข้าถึงกระบวนแมทาบอลิซึม และกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต การสร้างโปรตีน การถ่ายทอดลักษณะทางกรรมพันธุ์ การวิวัฒนาการศัพภวิทยา การจำแนกหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตและขบวนการสรีรวิทยาเบื้องต้นของสิ่งมีชีวิต

รายวิชา BI115
หลักชีววิทยา (Priciples of biology)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ

สารบัญ

บทที่ 1 : เคมีของสิ่งมีชีวิต

บทที่ 2 : เอนไซม์

บทที่3 : เมแทบอลิซึม

บทที่4 : จุดเริ่มต้นของสิ่งมีชีวิตและลักษณะของสิ่งมีชีวิต

บทที่5 : เซลล์และการแบ่งเซลล์(1)

บทที่5 : เซลล์และการแบ่งเซลล์(2)

บทที่6 : การแลกเปลี่ยนสารเข้าและออกจากเซลล์

บทที่7 : เนื้อเยื่อของพืชและสัตว์(1)

บทที่7 : เนื้อเยื่อของพืชและสัตว์(2)

บทที่8 : การสืบพันธุ์และการเจริญ(1)

บทที่8 : การสืบพันธุ์และการเจริญ(2)

บทที่9 : พันธุกรรม

บทที่10 : วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

บทที่11 : การรักษาสภาวะสมดุล(1)

บทที่11 : การรักษาสภาวะสมดุล(2)

บทที่12 : การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต(1)

บทที่12 : การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต(2)

บทที่13 : อาณาจักรพืช

บทที่14 : อาณาจักรสัตว์(1)

บทที่14 : อาณาจักรสัตว์(2)

ตำราอ่านประกอบ


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

Blog Archive

Lipsum

Followers