หนังสือ ฟรี: คู่มือหลักชีววิทยา (Handbook of Principles of Biology)

คู่มือหลักชีววิทยา (Handbook of Principles of Biology)

Published by handsomemans under , on 15:51

คู่มือหลักชีววิทยา
-
หน่วย
(Handbook of Principles of Biology)
-

รายวิชา BI115(H)
คู่มือหลักชีววิทยา (Handbook of Principles of Biology)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ

สารบัญ

คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา

บทที่1 : บทนำ

บทที่2 : ชีวโมเลกุลของสิ่งมีชีวิต(1)

บทที่2 : ชีวโมเลกุลของสิ่งมีชีวิต(2)

บทที่3 : เซลล์ : อันตรกริยาต่อสิ่งแวดล้อม

บทที่4 : เซลล์ : การจัดโครงสร้างภายใน

บทที่5 : การถ่ายทอดพลังงานและปฏิกิริยาชีวเคมี

บทที่6 : พลังงานที่ใช้ภายในเซลล์

บทที่7 : การสืบพันธุ์ระดับเซลล์

บทที่8 : หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรม

บทที่9 :โมเลกุลพื้นฐานของพันธุกรรมและการสังเคราะห์โปรตีน

บทที่10: การควบคุมการแสดงออกของยีน

บทที่11 :โครงสร้างและหน้าที่ของเนื้อเยื่อสัตว์และพืช

บทที่12 :โภชนาการและการย่อยอาหาร

บทที่13 :การควบคุมภายในสัตว์และพืช

บทที่14 :การสืบพันธุ์และการเจริญของสัตว์และพืช

บทที่15 :นิเวศวิทยา

บทที่16 :พฤติกรรมของสัตว์

บทที่17 :วิวัฒนาการของสัตว์และพืช

บทที่18 :อาณาจักรโมเนรา

บทที่19 :อาณาจักรโปรติสตา

บทที่20 :อาณาจักรฟังไจ

บทที่21 :อาณาจักรพืช

บทที่22 :อาณาจักรสัตว์

การประเมินผลหลังเรียน(1)

การประเมินผลหลังเรียน(2)

บรรณานุกรม


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

Blog Archive

Lipsum

Followers