หนังสือ ฟรี: การออกแบบสตูดิโอเบื้องต้น (Introduction to Studio Design)

การออกแบบสตูดิโอเบื้องต้น (Introduction to Studio Design)

Published by handsomemans under , , on 02:41

การออกแบบสตูดิโอเบื้องต้น
-
หน่วย
(Introduction to Studio Design)
-


รายวิชา AV413(H)
การออกแบบสตูดิโอเบื้องต้น (Introduction to Studio Design)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ : Introduction

สารบัญ : Content

บทที่1 : คุณสมบัติของเสียง

บทที่2 : พฤติกรรมของเสียง

บทที่3 : การดูดซับเสียง

บทที่4 : ชนิดของเสียง

บทที่5 : การออกแบบของห้องเพื่อลักษณะอุโฆษที่ดี

บทที่6 : การรวมเสียงก้องและการสะท้อน

บทที่7 : แนวทางในการออกแบบสตูดิโอ

บทที่8 : หลักการออกแบบสตูดิโอ

บทที่9 : สตูดิโอโทรทัศน์

บทที่10 : การผลิตรายการ

บทที่11 : ไมโครโฟน

บทที่12 : ไมโครโฟนกับเสียงของมนุษย์

บทที่13 : ลำโพง

บทที่14 : สตูดิโอบันทึกเสียง

บทที่15 : คุณสมบัติทางอุโฆษที่มีผลต่อการออกแบบลักษณะอาคาร

บทที่16 : การสร้างเสียงประกอบพิเศษชนิดต่างๆ

บรรณานุกรม : Reference


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

Blog Archive

Lipsum

Followers