หนังสือ ฟรี: เทคนิคการผลิตงานโฆษณา 1 (Advertising Production Technique 1)

เทคนิคการผลิตงานโฆษณา 1 (Advertising Production Technique 1)

Published by handsomemans under , on 01:27

เทคนิคการผลิตงานโฆษณา 1
3
หน่วย
(Advertising Production Technique 1)
ศึกษาถึงการวางรูปแบบและการจัดหน้าโฆษณาเพื่อใช้กับสื่อสิ่งพิมพ์ชนิดต่าง ๆ องค์ประกอบของโฆษณาในสิ่งพิมพ์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตงานพิมพ์ รวมทั้งกรรมวิธีการผลิตงานโฆษณาและการพิมพ์ เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถวิเคราะห์และประเมินผลสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการโฆษณา

รายวิชา AD328
เทคนิคการผลิตงานโฆษณา 1 (Advertising Production Technique 1)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ : Introduction

สารบัญ : Content

บทที่ 1 : การผลิตสิ่งพิมพ์โฆษณา

บทที่ 2 : ระบบการพิมพ์

บทที่ 3 : ประเภทของสิ่งพิมพ์และกระดาษ

บทที่ 4 : หนังสือและการเข้าเล่มหนังสือ

บทที่ 5 : การออกแบบ

บทที่ 6 : การจัดวางหน้าพิมพ์

บทที่ 7 : การเตรียมต้นฉบับ

บทที่ 8 : การพิมพ์สี

บทที่ 9 : กระบวนการแยกสีและทำเลย์เอาท

บทที่10 : การทำแม่พิมพ์และการบรู๊ฟ

บทที่11 : การประเมินราคาและความรู้ที่เกี่ยวกับการพิมพ์

บรรณานุกรม : Reference

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

Blog Archive

Lipsum

Followers