หนังสือ ฟรี: อนุกรมวิธานของพืชที่ท่อลำเลียง (Taxonomy of Vascular Plant)

อนุกรมวิธานของพืชที่ท่อลำเลียง (Taxonomy of Vascular Plant)

Published by handsomemans under , , on 09:19

อนุกรมวิธานของพืชที่ท่อลำเลียง
4
หน่วย
(Taxonomy of Vascular Plant)
ศึกษาความสัมพันธ์ในหมู่พืชที่มีท่อลำเลียง ในระดับอันดับวงศ์ และสกุล ฝึกวิธีการเก็บพรรณไม้เพื่อการศึกษาอ้างอิง และวินิจฉัยตัวอย่างพันธุ์ไม้ตามแบบพิเคราะห์ มีการฝึกปฏิบัติการภาคสนาม

รายวิชา BO332
อนุกรมวิธานของพืชที่ท่อลำเลียง (Taxonomy of Vascular Plant)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ

สารบัญ

บทที่ 1 : พฤกษอนุกรมวิธาน

บทที่ 2 : ประวัติของพฤกษอนุกรมวิธาน

บทที่ 3 : การจำแนกหมวดหมู่

บทที่ 4 : การบัญญัติชื่อพฤกษศาสตร์

บทที่ 5 : แบบพิเคราะห์พรรณไม้

บทที่ 6 : รูปพรรณพืชและนิยามศัพท์

บทที่ 6 : รูปพรรณพืชและนิยามศัพท์(ต่อ)

บทที่ 6 : รูปพรรณพืชและนิยามศัพท์ (ต่อ)

บทที่ 7 : เกณฑ์ประกอบการอนุกรมวิธาน

บทที่ 8 : GYMNOSPERMS

บทที่ 9 : ANGIOSPERMS

บทที่ 10 : CALYCIFERAE

บทที่ 10 : CALYCIFERAE(ต่อ)

บทที่ 11 : COROLLIFERAE

บทที่ 11 : COROLLIFERAE(ต่อ)

บทที่ 12 : GLUMIFLORAE

บทที่ 13 : AMENTIFERAE

บทที่ 14 : FLORIFERAE

บทที่ 14 : FLORIFERAE(ต่อ)

บทที่ 15 : POLYPETALAE(1)

บทที่ 15 : POLYPETALAE(2)

บทที่ 15 : POLYPETALAE(3)

บทที่ 15 : POLYPETALAE(4)

บทที่ 15 : POLYPETALAE(5)

บทที่ 15 : POLYPETALAE(6)

บทที่ 15 : POLYPETALAE(7)

บทที่ 15 : POLYPETALAE(8)

บทที่ 15 : POLYPETALAE(9)

บทที่ 16 : SYMPETALAE

บทที่ 17 : TUBIFLORAE(1)

บทที่ 17 : TUBIFLORAE(2)

บทที่ 17 : TUBIFLORAE(3)

บทที่ 17 : TUBIFLORAE(4)

ภาคผนวก : Supplement

ภาคผนวก : Supplement (ต่อ)

บรรณานุกรม : Reference

ดัชนี : index

ผู้เรียบเรียง


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

Blog Archive

Lipsum

Followers