หนังสือ ฟรี: ศิลปวิจักษณ์ (Art Appreciation)

ศิลปวิจักษณ์ (Art Appreciation)

Published by handsomemans under , on 03:54

ศิลปวิจักษณ์
3
หน่วย
(Art Appreciation)
ศึกษาศิลปะสำคัญเฉพาะอย่างจากสมัยโบราณจนกระทั่งถึงศิลปะในปัจจุบันเน้นคุณค่าและลีลาของศิลปะแต่ละแบบ การถ่ายทอดความจรรโลงในศิลปะและสร้างสรรค์ศิลปะ

รายวิชา AR103
ศิลปวิจักษณ์ (Art Appreciation)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ : Introduction

สารบัญ : Content

คำชี้แจงกระบวนวิชา

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3(1)

ตอนที่ 3(2)

ตอนที่ 4(1)

ตอนที่ 4(2)

ตอนที่ 5(1)

ตอนที่ 5(2)

บรรณานุกรม(ต่อ) : Reference

ภาคผนวกและตัวอย่างแบบฝึกหัดพร้อมเฉลย(ต่อ)

ภาคผนวกและตัวอย่างแบบฝึกหัดพร้อมเฉลย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

Blog Archive

Lipsum

Followers