หนังสือ ฟรี: โรคพืช (Plant Pathology)

โรคพืช (Plant Pathology)

Published by handsomemans under , , on 11:08

โรคพืช
3
หน่วย
(Plant Pathology)
ศึกษาถึงธรรมชาติของโรคพืช สาเหตุของการเป็นโรค และการควบคุมโรคพืชมีการฝึกภาคปฏิบัติภาคสนาม

รายวิชา BO354
โรคพืช (Plant Pathology)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

บทที่ 1: อารัมภบท(Introduction)

บทที่ 2 : สาเหตุโรคพืชเกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต

บทที่ 3 : สาเหตุโรคพืชเกิดจากสิ่งมีชีวิต

บทที่ 3 : สาเหตุโรคพืชเกิดจากสิ่งมีชีวิต(ต่อ)

บทที่ 4 : การผันแปรของเชื้อสาเหตุโรคพืช

บทที่ 5 : การแพร่กระจายและการมีชีวิตอยู่รอดของเชื้อสาเหตุโรคพืช

บทที่ 6 : การติดเชื้อและการเกิดโรคของพืช

บทที่ 7 : วิธีต่อต้านการติดเชื้อโรคของพืช

บทที่ 8 : ความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อม

บทที่ 9 : ลักษณะอาการของโรคพืช

บทที่ 10 : โรคขาดธาตุอาหารของพืช

บทที่ 11 : โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรีย

บทที่ 12 : โรคพืชที่เกิดจากมายโคพลาสมา

บทที่ 13 : โรคพืชที่เกิดจากเชื้อคล้ายริกกเกตเซีย

บทที่ 14 : โรคพืชที่เกิดจากไวรัส

บทที่ 15 : โรคพืชเกิดจากเชื้อรา

บทที่ 16 : โรคพืชเกิดจากไส้เดือนฝอย

บทที่ 17 : การควบคุมโรคพืช

บทที่ 18 : สารเคมีที่ใช้ควบคุมโรคพืช


0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

 

Blog Archive

Lipsum

Followers