หนังสือ ฟรี: จิตกรรม (PAINTING)

จิตกรรม (PAINTING)

Published by handsomemans under , on 01:38

จิตกรรม
3
หน่วย
(PAINTING)
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของวิจิตรศิลป์ ประวัติจิตรกรรม หลักการใช้สี วัสดุอุปกรณงานจิตรกรรม จิตรกรรมสีน้ำ จิตกรรมสีชอล์ค จิตรกรรมสีฝุ่น จิตรกรรมสีอะคริลิค จิตรกรรมสีน้ำมัน ประวัติ

รายวิชา AE223
จิตกรรม (PAINTING)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ

สารบัญ

บทที่ 1 : บทนำ

บทที่ 2 : ประวัติจิตรกรรม

บทที่ 3 : หลักการใช้สี

บทที่ 4 : วัสดุอุปกรณ์งานจิตรกรรม

บทที่ 5 : จิตรกรรมสีน้ำ

บทที่ 6 : จิตรกรรมสีชอล์ค

บทที่ 7 : จิตรกรรมสีฝุ่น

บทที่ 8 : จิตรกรรมสีอะคริลิค

บทที่ 9 : จิตรกรรมสีน้ำมัน

บทที่ 10 : ประวัติศิลปิน

บรรณานุกรม

ภาคผนวก


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

Blog Archive

Lipsum

Followers