หนังสือ ฟรี: การผลิตวัสดุกราฟิค (Graphic Material Production)

การผลิตวัสดุกราฟิค (Graphic Material Production)

Published by handsomemans under , on 21:50

การผลิตวัสดุกราฟิค
3
หน่วย
(Graphic Material Production)
หลักการเลือกและการผลิตวัสดุอุปกรณ์การสอนเบื้องต้น วิธีการประดิษฐ์อักษร การเลือกสี การขยายภาพ การผลิตแผนภูมิ แผนสถิติ แผนที่ ฯลฯ โดยเน้นถึงหลักในการผลิตวัสดุราคาถูก พร้อมทั้งการนำเอาวัสดุ การสอนสำเร็จรูปแบบต่าง ๆ เข้า

รายวิชา AV313
การผลิตวัสดุกราฟิค (Graphic Material Production)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานกราฟิค

วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานกราฟิค

ทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับงานกราฟิค

การออกแบบวัสดุกราฟิค

ภาพในวัสดุกราฟิค

การใช้สีในการผลิตวัสดุกราฟิค

การประดิษฐ์ตัวอักษรสำหรับวัสดุกราฟิค

ความรู้เกี่ยวกับการผนึกภาพ

ความรู้เกี่ยวกับการเก็บรักษาภาพและการนำภาพออกแสดง

ความรู้เกี่ยวกับการเคลือบผิวหน้าวัสดุ

งานพิมพ์และงานทำสำเนา

หลักการใช้และการเตรียมบัตรคำ

หลักการใช้และเตรียมรูปภาพ

หลักการใช้และการเตรียมภาพโปร่งใส

หลักการใช้และการเตรียมแผนภูมิและแผนสถิติ

หลักการใช้และการเตรียมวัสดุตั้งแสดง

หลักการใช้และการเตรียมเอกสารสิ่งพิมพ์


0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

 

Blog Archive

Lipsum

Followers