หนังสือ ฟรี: การจัดแสดงสินค้า (Merchandise Display)

การจัดแสดงสินค้า (Merchandise Display)

Published by Handsomemans Rich under , on 18:01

การจัดแสดงสินค้า
3
หน่วย
(Merchandise Display)
ศึกษาทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดแสดงสินค้าของร้านค้าปลีก และธุรกิจการจำหน่ายประเภทอื่น ๆ ศึกษาสภาพร้านค้า ที่ตั้ง และการใช้พื้นที่ทั้งหมดของร้านค้า วิธีการวางแผนงาน การจัดตกแต่งร้านค้า การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ และทฤษฎีอื่น ๆที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถนำมาใช้ในการจัด แสดงสินค้าในรูปแบบ ต่างและการประเมินผลการจัดแสดงสินค้ารายวิชา AD306
การจัดแสดงสินค้า (Merchandise Display)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ : Introduction

สารบัญ : Content

บทที่ 1 : ความหมายและความสำคัญ

บทที่ 2 : การดำเนินงานและการจัดร้าน

บทที่ 3 : การจัดแสดงสินค้าในตู้โชว์

บทที่ 4 : การจัดแสดงสินค้าภายในร้าน

บทที่ 5 : การออกแบบและการจัดวางสินค้า

บทที่ 6 : การใช้สีและแสง

บทที่ 7 : องค์ประกอบสำคัญของการจัดแสดงสินค้า

บทที่ 8 : การจัดแสดงสินค้าที่มีประสิทธิภาพ

บรรณานุกรม : Reference

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

Blog Archive

Lipsum

Followers