หนังสือ ฟรี: หลักการประชาสัมพันธ์ (Principles of Public Relations)

หลักการประชาสัมพันธ์ (Principles of Public Relations)

Published by handsomemans under , on 02:44

หลักการประชาสัมพันธ์
3
หน่วย
(Principles of Public Relations)
ศึกษาลักษณะ ขอบเขต และวิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร ความสำคัญของทัศนคติและประชามติที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ การจัดหน่วยงาน และการดำเนินงานประชาสัมพันธ์โดยทั่วไป เพื่อให้นำไปประยุกต์กับองค์การต่าง ๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน

รายวิชา AP203
หลักการประชาสัมพันธ์ (Principles of Public Relations)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ : Introduction

สารบัญ : Content

บทที่ 1 : ประวัติและวิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ

บทที่ 2 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ

บทที่ 3 : ประชามติ(ต่อ)

บทที่ 3 : ประชามติ

บทที่ 4 : การติดต่อสื่อสาร

บทที่ 5 : การดำเนินงานประชาสัมพันธ์(ต่อ)

บทที่ 5 : การดำเนินงานประชาสัมพันธ์

บทที่ 6 : การจัดหน่วยงานการประชาสัมพันธ์

บทที่ 7 : เครื่องมือที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์(ต่อ)

บทที่ 7 : เครื่องมือที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์

บทที่ 8 : การทำหนังสือพิมพ์สัมพันธ์

บทที่ 9 : การประชาสัมพันธ์ขององค์การธุรกิจ

บทที่10 : การประชาสัมพันธ์ของรัฐ

บทที่ 11 : การประชาสัมพันธ์ขององค์การที่ไม่หวังผลกำไร

บรรณานุกรม : Reference


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

Blog Archive

Lipsum

Followers