หนังสือ ฟรี: การผสมพันธุ์พืช (PLANT BREEDING)

การผสมพันธุ์พืช (PLANT BREEDING)

Published by handsomemans under , , on 04:15


การผสมพันธุ์พืช
3
หน่วย
(PLANT BREEDING)
ศุกษา การสืบพันธ์ของพืช การกำเหนิดพืชมีดอก การปรับปรุงพันธุ์พืชวิธีการต่าง ๆ

รายวิชา BO453(50
การผสมพันธุ์พืช (PLANT BREEDING)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ

สารบัญ

บทที่1 บทบาทและความสำคัญของการผสมพันธุ์พืช

บทที่2 เซลล์และการแย่งเซลล์

บทที่3 พันธุศาสตร์ตามหลักของเมนเดล

บทที่4 ส่วนต่าง ๆของพืช

บทที่5 วิวัฒนาการและการสืบพันธุ์พืช

บทที่6 การกำเนิดของพืชมีดอก

บทที่7 การอนุกษ์และใช้ประโยชน์จากพืช

บทที่8 การปรับปรุงพันธุ์พืชวิธีการต่าง ๆ

บทที่9 การผสมกลับ การกลายพันธุ์ของพืช

บทที่10 เทคโนโลยีชีวภาพกับการผสมพันธุ์พืช

บทที่11 การส่งถ่ายยืนสู่พืชกับการปรับปรุงพันธ์พืช

บทที่12 การดำเนินการเกี่ยวกับพืชพันธ์ใหม่

ภาคผนวก

บรรณานุกรม


0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

 

Blog Archive

Lipsum

Followers