หนังสือ ฟรี: เครื่องสอนและบทเรียนแบบโปรแกรม (Teaching Machine and Programmed Instruction)

เครื่องสอนและบทเรียนแบบโปรแกรม (Teaching Machine and Programmed Instruction)

Published by handsomemans under , , on 14:42

เครื่องสอนและบทเรียนแบบโปรแกรม
3
หน่วย
(Teaching Machine and Programmed Instruction)
วิวัฒนาการของเครื่องสอนและบทเรียนแบบโปรแกรม ชนิดของโปรแกรม ชนิดของโปรแกรม ลำดับขั้นในการสร้างบทเรียนแบบโปรแกรม ตลอดจนวิธีการใช้โปรแกรมในการสอน


รายวิชา AV463
เครื่องสอนและบทเรียนแบบโปรแกรม (Teaching Machine and Programmed Instruction)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ

สารบัญ

บทที่ 1 : บทเรียนแบบโปรแกรม

บทที่ 2 : ลักษณะประเภทและประโยขน์ของบทเรียนแบบโประแกรม

บทที่ 3 : ชนิดของบทเรียนแบบโปรแกรม

บทที่ 4 : เครื่องสอนชนิดและประโยชน์ของเครื่องสอน

บทที่ 5 : ข้อพิจารณาเบื้องต้นในการทำบทเรียนแบบโปรแกรม

บทที่ 6 : หลักการเขียนบทเรียนโปรแกรม

บทที่ 7 : เทคนิครูปแบบและแผนผังรูปแบบโปรแกรม

บทที่ 8 : ความมุ่งหมายของการศึกษากับบทเรียนแบบโปรแกรม


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

Blog Archive

Lipsum

Followers