หนังสือ ฟรี: สรีรวิทยาเบื้องต้นของพืช (Plant Physiology)

สรีรวิทยาเบื้องต้นของพืช (Plant Physiology)

Published by handsomemans under , , on 13:11

สรีรวิทยาเบื้องต้นของพืช
4
หน่วย
(Plant Physiology)
ศึกษาหลักสรีรวิทยาเบื้องต้นของพืช ประกอบด้วยขบวนกรสังเคราะห์แสง การหายใจ ความสัมพันธ์ของน้ำกับพืช เอ็มไซม์ และธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืช

รายวิชา BO441
สรีรวิทยาเบื้องต้นของพืช (Plant Physiology)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

บทที่ 1 : WATER

บทที่ 2 : DIFFUSION

บทที่ 3 : OSMOSIS

บทที่ 4 : IMBIBTION

บทที่ 5 : ABSORPION

บทที่ 6 : TRANSPORTOF WATER IN PLANTS

บทที่ 7 : TRANSPIRATION

บทที่ 8 : TRANSLOCATION

บทที่ 9 : RESPONSE TO WATER STRESS

PHOTOSYNTHESIS : PIGMENTS & ENERGY

PHOTOSYNTHESIS : PIGMENTS & ENERGY(ต่อ)

บทที่ 11 : PHOTOSYNTHESIS : LIGHT REACTION

บทที่ 12 : REDUCTION REACTION

บทที่ 13 : RESPIRATION

บทที่ 13 : RESPIRATION(ต่อ)

บทที่ 14 : PHOTORESPIRATION

บทที่ 15 : METABOLISM


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

Blog Archive

Lipsum

Followers