หนังสือ ฟรี: ศิลปะการพูด (Arts of Speech)

ศิลปะการพูด (Arts of Speech)

Published by handsomemans under , , on 22:28

ศิลปะการพูด
3
หน่วย
(Arts of Speech)


รายวิชา AV494(S)
ศิลปะการพูด (Arts of Speech)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ : Introduction

สารบัญ : Content

บทที่1 : ศิลปะการพูด

บทที่2 : จิตวิทยาเบื้องต้นของการพูด

บทที่3 : แบบและวิธี

บทที่4 : อาการประหม่า

บทที่5 : เนื้อหา

บทที่6 : การลำดับความ

บทที่7 : ถ้อยคำ

บทที่8 : เสียง

บทที่9 : บุคลิกและท่าทาง

บทที่10 : การพูดเพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์

บทที่11 : การพูดจูงใจ

บทที่12 : การพูดในโอกาสต่างๆ

บทที่13 : หลักการโต้วาที

บทที่14 : หลักและวิธีการประชุม

บทที่15 : สุนทรพจน์

บทที่16 : คุณรู้ไหม

บรรณานุกรม : Reference


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

Blog Archive

Lipsum

Followers