หนังสือ ฟรี: หลักชีววิทยาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (Biological Principles in Management of Natural Resources)

หลักชีววิทยาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (Biological Principles in Management of Natural Resources)

Published by handsomemans under , , on 23:30

หลักชีววิทยาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
3
หน่วย
(Biological Principles in Management of Natural Resources)
ศึกษาทัศนะทางนิวเศวิทยาของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ หลักและวิธีจัดการ และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงค้างไว้เพื่อประโยชน์ของมนุษย์ มีการศึกษานอกสถานที่

รายวิชา BI323
หลักชีววิทยาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (Biological Principles in Management of Natural Resources)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ : Introduction

สารบัญ : Content

บทที่1 : การอนุรักษ์ทรัพยากร

บทที่2 : ขบวนการพื้นฐานทางชีววิทยา(ต่อ)

บทที่2 : ขบวนการพื้นฐานทางชีววิทยา

บทที่3 : วิธีการทางวิทยาศาสตร์และการทดลองเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม

บทที่4 : ดิน

บทที่5 : มนุษย์และน้ำ

บทที่6 : ทุ่งหญ้าและการเลี้ยงสัตว์

บทที่7 : ป่าไม้

บทที่8 : สัตว์ป่า

บทที่9 : สิ่งแวดล้อมในน้ำ

บทที่10 : ประชากร

ภาคผนวก :

บรรณานุกรม : Reference


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

Blog Archive

Lipsum

Followers