หนังสือ ฟรี: การผลิตรายการวิทยุ (Radio Program Production)

การผลิตรายการวิทยุ (Radio Program Production)

Published by handsomemans under , on 09:11

การผลิตรายการวิทยุ
3
หน่วย
(Radio Program Production)
ศึกษาด้านการผลิตและเขียนบทสำหรับรายการต่าง ๆ ทางวิทยุกระจายเสียง เช่น รายการละครทางวิทยุ รายการโฆษณา การจัดรายการแต่ละประเภทให้สอดคล้องกับเวลาและผู้ฟังรายการด้วย โดยเน้นหนักทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม

รายวิชา AV406
การผลิตรายการวิทยุ (Radio Program Production)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ : Introduction<

สารบัญ : Content

บทที่ 1 : ประวัติของวิทย

บทที่ 2 : การบริหารงานของสถานีวิทยุ

บทที่ 3 : การผลิตรายการวิทยุ

บทที่ 4 : ข่าว

บทที่ 5 : สารคดีคืออะไร แตกต่างจากข่าวอย่างไร

บทที่ 6 : การอภิปรายคืออะไร

บทที่ 7 : การประกาศวิทยุและผุ้ประกาศคืออะไร

บทที่ 8 : การผลิตรายการประเภทต่างๆ ความแตกต่างในการเขียนบทละคร..

บทที่ 9 : สิ่งที่ช่วยการผลิตรายการวิทยุ

บทที่10 : สภาพของวิทยุทางธุรกิจ

บรรณนุกรม : Reference


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

Blog Archive

Lipsum

Followers