หนังสือ ฟรี: ปฏิบัติการหลักชีววิทยา (Principle of Biology Laboratory)

ปฏิบัติการหลักชีววิทยา (Principle of Biology Laboratory)

Published by handsomemans under , on 10:27

ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
-
หน่วย
(Principle of Biology Laboratory)
-


รายวิชา BI116(H)
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา (Principle of Biology Laboratory)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ

สารบัญ

บทปฏิบัติการที่1 : กล้องจุลทรรศน์และการใช้กล้องจุลทรรศน์

บทปฏิบัติการที่2 : การแบ่งเซลล์

บทปฏิบัติการที่3 : เนื้อเยื่อพืช(1)

บทปฏิบัติการที่3 : เนื้อเยื่อพืช(2)

บทปฏิบัติการที่4 : เนื้อเยื่อสัตว์(1)

บทปฏิบัติการที่4 : เนื้อเยื่อสัตว์(2)

บทปฏิบัติการที่5 : สารโมเลกุลของสิ่งมีชีวิต

บทปฏิบัติการที่6 : เอนไซม์

บทปฏิบัติการที่7 : การสังเคราะห์ด้วยแสง

บทปฏิบัติการที่8 : การหายใจ

บทปฏิบัติการที่9 : อาณาจักรโมเนราโปรตสตา และฟังใจ

บทปฏิบัติการที่10 : อาณาจักรพืช

บทปฏิบัติการที่11 : อาณาจักรสัตว์

บทปฏิบัติการที่12 : การเจริญขั้นต้นของดาวทะเล


0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

 

Blog Archive

Lipsum

Followers