หนังสือ ฟรี: ปฏิบัติการผสมพันธุ์พืช (PLANT BREEDING LABORATORY)

ปฏิบัติการผสมพันธุ์พืช (PLANT BREEDING LABORATORY)

Published by handsomemans under , , on 09:32

ปฏิบัติการผสมพันธุ์พืช
3
หน่วย
(PLANT BREEDING LABORATORY)


รายวิชา BO453(H)
ปฏิบัติการผสมพันธุ์พืช (PLANT BREEDING LABORATORY)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ

สารบัญ

บทที่ 1 : ปฏิบัติการเรื่องการแบ่งเซลล์

บทที่ 2 : ปฏิบัติการเรื่อง พันธุศาสตร์ตามหลักเมนเดล

บทที่ 3 : การเพาะเลี้ยงคัพภะและการกำเนิดคัพภะ

บทที่ 4 : การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออวัยวะ

บทที่ 5 : การส่งถ่ายยีนสู่พืช

บทที่ 6 : การแยกโพรโทพลาสต์

บทที่ 7 : ปฏิบัติการเรื่อง การเตรียมดีเอ็นเอสำหรับโคลน

บทที่ 8 : การตรวจสอบ และวิเคราะห์การถ่ายฝากยีนในพืช

บทที่ 9 : การปรับปรุงพันธุ์โดยการใช้อะโกรแบคทีเรียม

พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช

ภาคผนวก

พืชที่มีค่าทางเศรษฐกิจ

บรรณานุกรม


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

Blog Archive

Lipsum

Followers