หนังสือ ฟรี: ปฏิบัติการเก็บรักษาตัวอย่างพืชในพิพิธภัณฑ์ (plant preservation in herbarium kabiratirty)

ปฏิบัติการเก็บรักษาตัวอย่างพืชในพิพิธภัณฑ์ (plant preservation in herbarium kabiratirty)

Published by handsomemans under , , , on 16:24

ปฏิบัติการเก็บรักษาตัวอย่างพืชในพิพิธภัณฑ์
-
หน่วย
(PLANT PRESERVATION IN HERBARIUM LABORATORT )
-

รายวิชา BO333(H)(48)
ปฏิบัติการเก็บรักษาตัวอย่างพืชในพิพิธภัณฑ์ (plant preservation in herbarium kabiratirty)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ

สารบัญ

บทที่1บทนำวิชาอนุกรมวิชาพืช

บทที่2ก่สำรวจพรรณไม้Plants Survey

บทที่3การเก็บตัวอย่างพืชและพิพิธภัณฑ์พืชHerbarium technigues & Herbarium

บทที่4บทปฏิบัติการที่4ลักษณะพืชPlant characters

บทที่5บทปฏิบัติการที่5ลำต้นStem

บทที่6บทปฏิบัติการที่6ใบLeaves

บทที่7บทปฏิบัติการที่7ดอกFlowers

บทที่8บทปฏิบัติการที่8ผลและเมล็ดFruits and Seeds

บทที่9การบรรยายลักษณะพืชPlant describtion

บทที่10บทปฏิบัติการที่10การตรวจสอบเอกลักษณ์ของพืชPlant Identification

บทที่11บทปฏิบัติการที่11การใช้คีย์และการสร้างคีย์Key,used & Construction

ภาคผนวก

คำศัพท์และความหมาย

บรรณานุกรม


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

Blog Archive

Lipsum

Followers