หนังสือ ฟรี: การจัดการการบริการลูกค้า (Account Executive Management)

การจัดการการบริการลูกค้า (Account Executive Management)

Published by handsomemans under , , on 22:22
การจัดการการบริการลูกค้า
3
หน่วย
(Account Executive Management)
ศึกษาความสำคัญ ลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบของการให้บริการลูกค้า ความสัมพันธ์กับฝ่ายต่าง ๆ ภายในองค์การ ความสัมพันธ์กับลุกค้า จรรยาบรรณ ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการการบริการลูกค้า

รายวิชา AD325
การจัดการการบริการลูกค้า (Account Executive Management)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ : Introduction

สารบัญ : Content

บทที่ 1 : สำนักงานตัวแทนโฆษณาและฝ่ายบริการลูกค้า

บทที่ 2 : ผู้ประสานงานลูกค้า

บทที่ 3 : การรับและรวบรวมข้อมูล

บทที่ 4 : บันทึกประชุมและข้อมูลสำหรับจัดทำโฆษณา(ต่อ)

บทที่ 4 : บันทึกประชุมและข้อมูลสำหรับจัดทำโฆษณา

บทที่ 5 : ความรู้เกี่ยวกับการตลาด(1)สำหรับงานของผู้ประสานงานลูกค้า

บทที่ 6 : ความรู้เกี่ยวกับการตลาด(2)สำหรับงานของผู้ประสานงานลูกค้า

บทที่ 7 : ความรู้เกี่ยวกับการตลาด(3)สำหรับงานของผู้ประสานงานลูกค้า

บทที่ 8 : การประสานงานกับหน่วยงานภายในสำนักงานตัวแทนโฆษณา

บทที่ 9 : การประสานงานกับหน่วยงานภายนอกสำนักงานตัวแทนโฆษณา(ต่อ)

บทที่ 9 : การประสานงานกับหน่วยงานภายนอกสำนักงานตัวแทนโฆษณา

บทที่ 10 : การเสนองานโฆษณา

บทที่ 11 : ปัญหาในการทำงานและแนวทางการแก้ไข

บรรณานุกรม : Reference

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

Blog Archive

Lipsum

Followers