หนังสือ ฟรี: ปฎิบัติการ การสำรวจอาณาจักรพืช (Survey of Plants Kingdom Laboratory)

ปฎิบัติการ การสำรวจอาณาจักรพืช (Survey of Plants Kingdom Laboratory)

Published by handsomemans under , , on 21:51

การสำรวจอาณาจักรพืช
3
หน่วย
(Survey of Plants Kingdom)
-

รายวิชา BO217(H)(48)
ปฎิบัติการ การสำรวจอาณาจักรพืช (Survey of Plants Kingdom Laboratory)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ : Introduction

สารบัญ : Content

บทปฏิบัติการที่ 1 : สาหร่ายสีเขียนแกนน้ำเงิน

บทปฏิบัติการที่ 2 : สาหร่าย

บทปฏิบัติการที่ 3 : ราและเห็ด

บทปฏิบัติการที่ 4 : ไบรโอไฟต์

บทปฏิบัติการที่ 5 : พืชมีท่อลำเลียงชั้นต่ำ

บทปฏิบัติการที่ 6 : พืชมีท่อลำเลียงชั้นสูง

บทปฏิบัติการที่7 : ลักษณะพืช : ราก

บทปฏิบัติการที่8 : ลักษณะพืช : ลำต้น

บทปฏิบัติการที่9 : ลักษณะพืช : ใบ

บทปฏิบัติการที่10 : ลักษณะพืช : ดอก

บทปฏิบัติการที่11 : ลักษณะพืช : ผล และเมล็ด

บทปฏิบัติการที่12 : การตรวจสอบเอกลักษณ์ของพืช

บรรณานุกรม : reference


0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

 

Blog Archive

Lipsum

Followers