หนังสือ ฟรี: การออกแบบสตูดิโอเบื้องต้น (Studio Design)

การออกแบบสตูดิโอเบื้องต้น (Studio Design)

Published by handsomemans under , , on 10:21

การออกแบบสตูดิโอเบื้องต้น
3
หน่วย
(Studio Design)
ความรู้และการออกแบบสติวดิโอต่าง ๆ ได้แก่ ห้องบันทึกเสียง ห้องบันทึกเทป วิทยุ โทรทัศน์ ห้องส่งวิทยุกระจายเสียง ห้องส่งวิทยุโทรทัศน์ สติวดิโอสำหรับภาพยนตร์

รายวิชา AV413
การออกแบบสตูดิโอเบื้องต้น (Studio Design)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ : Introduction

สารบัญ : Content

บทที่ 1 : คุณสมบัติของเสียง

บทที่ 2 : พฤติกรรมของเสียง

บทที่ 3 : การดูดซับเสีง

บทที่ 4 : ชนิดของเสียง

บทที่ 5 : การออกแบบห้องเพื่อลักษณะอุโฆษที่ดี

บทที่ 6 : การรวมเสียงก้องและการสะท้อน

บทที่ 7 : แนวทางในการออกแบบสตูดิโอ

บทที่ 8 : หลักการออกแบบสตูดิโอ

บทที่ 9 : ห้องสตูดิโอโทรทัศน์

บทที่ 10: การผลิตรายการ

บทที่ 11: ไมโครโฟน

บทที่ 12: ไมโครโฟนกับเสียงของมนุษย์

บทที่ 13: ลำโพง

บทที่ 14: สตูดิโอบันทึกเสียง

บทที่ 15: คุณสมบัติเฉพาะทางอุโฆษที่มีผลต่อการออกแบบลักษณะอาคาร

บทที่ 16: การสร้างเสียงประกอบพิเศษ

บรรณานุกรม :Reference


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

Blog Archive

Lipsum

Followers