หนังสือ ฟรี: การยศาสตร์ (ERGONOMICS)

การยศาสตร์ (ERGONOMICS)

Published by handsomemans under , on 05:39

การยศาสตร์
3
หน่วย
(ERGONOMICS)
ศึกษาเกี่ยวกับระบบโครงร่าง ระบบกล้ามเนื้อ กายวิภาคกับการเขียนภาพคน การเคลื่อนไหวร่างกายและสัดส่วนของร่างกายมนุษย์ การมองเห็นและการได้ยิน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการทำงานของมนุษย์ในทางการยศาสตร์

รายวิชา AE313
การยศาสตร์ (ERGONOMICS)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 ระบบโครงร่าง

บทที่ 3 ระบบกล้ามเนื้อ

บทที่ 4 กายวิภาคกับการเขียนภาพคน

บทที่ 5 การเคลื่อนไหวร่างกายและสัดส่วนของร่างกายมนุษย์

บทที่ 6 การมองเห็นและการได้ยิน

บทที่ 7 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการทำงานของมนุษย์ในทางการยศาสตร์

บรรณานุกรม

ภาคผนวก


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

Blog Archive

Lipsum

Followers