หนังสือ ฟรี: การใช้สื่อการสอน (Utilization of Instructional Media)

การใช้สื่อการสอน (Utilization of Instructional Media)

Published by handsomemans under , on 16:06

การใช้สื่อการสอน
3
หน่วย
(Utilization of Instructional Media)
หลักการเลือกและการใช้วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประกอบการสอนโดยเน้นถึงทักษะการใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียงและเครื่องฉายต่าง ๆ


รายวิชา AV353(S)
การใช้สื่อการสอน (Utilization of Instructional Media)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ : Introduction

สารบัญ : Content

บทที่1 : หลักการพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อการสอน

บทที่2 : สื่อการสอน

บทที่3 : การใช้สื่อการสอนอย่างมีระบบ

บทที่4 : สื่อการเรียนรายบุคคลและสื่อประสม

บทที่5 : คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

บทที่6 : นวัตกรรมการสอน

บรรณานุกรม : Reference


0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

 

Blog Archive

Lipsum

Followers