หนังสือ ฟรี: วิทยุและโทรทัศน์การศึกษา (Radio and Television in Education)

วิทยุและโทรทัศน์การศึกษา (Radio and Television in Education)

Published by handsomemans under , , , on 06:09

วิทยุและโทรทัศน์การศึกษา
3
หน่วย
(Radio and Television in Education)
วิวัฒนาการวิทยุและโทรทัศน์ บทบาทของวิทยุและโทรทัศน์ทางด้านการศึกษาคุณค่าหลักการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์การศึกษา การเขียนบทวิทยุและโทรทัศน์การศึกษา รวมทั้งหลักการใช้วิทยุและโทรทัศน์ เพื่อการเรียนการสอน

รายวิชา AV373
วิทยุและโทรทัศน์การศึกษา (Radio and Television in Education)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

บทนำ : Introduction

คำนำ : Introduction

สารบัญ : Content

บทที่ 1 : ประวัติวิทยุกระจายเสียง

บทที่ 2 : คุณค่าของวิทยุกระจายเสียง

บทที่ 3 : วิทยุกระจายสียงเพื่อการศึกษาในต่างประเทศ

บทที่ 4 : การใช้วิทยุโรงเรียนในการเรียนการสอน

บทที่ 5 : โทรทัศน์

บทที่ 6 : บทบาทของวิทยุโทรทัศน์ทางด้านการศึกษาในต่างประเทศ

บทที่ 7 : หลักการสอนบทเรียนวิทยุโทรทัศน์

บทที่ 8 : ความรู้ในการเตรียมการและการผลิตบทเรียนวิทยุโทรทัศน์

บทที่ 9 : โทรทัศน์วงจรปิด

บทที่10 : กล้องโทรทัศน์

บทที่11 : บทโทรทัศน์

บทที่12 : Vedeo Tape Recorder

บทที่13 : การแบ่งส่วนของงานวิทยุโทรทัศน์

บทที่14 : ภาพที่ปรากฏบนจอโทรทัศน์

บรรณานุกรม :Reference


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

Blog Archive

Lipsum

Followers