หนังสือ ฟรี: พันธุศาสตร์ (Genetics)

พันธุศาสตร์ (Genetics)

Published by handsomemans under , on 15:59

พันธุศาสตร์
3
หน่วย
(Genetics)
ศึกษาหลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ พืช และจุลินทรีย์ วางรากฐาน เรื่องราวเกี่ยวกับกรรมพันธุ์สำหรับชีววิทยาทุกสาขา


รายวิชา BI251
พันธุศาสตร์ (Genetics)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ

สารบัญ

บทที่ 1 : ธรรมชาติและหน้าที่ของสารกรรมพันธุ์(1)

บทที่ 1 : ธรรมชาติและหน้าที่ของสารกรรมพันธุ์(2)

บทที่ 2 :โครงสร้างทางกายภาพและกลไกในการถ่ายทอดลักษณะ

บทที่ 3 : การแบ่งเซล

บทที่ 4 : วงจรชีวิตและการสืบพันธุ์

บทที่ 5 : พันธุศาสตร์ตามหลักของเมนเดล(1)

บทที่ 5 : พันธุศาสตร์ตามหลักของเมนเดล(2)

บทที่ 6 : Interaction of Genes

บทที่ 7 : Probability

บทที่ 8 : พันธุกรรมของลักษณะทางปริมาณ

บทที่ 9 : MultipleAlleles

บทที่ 10 : Lethal Genes

บทที่ 11 : การกำหนดเพศ

บทที่ 12 :พันธุกรมของลักษณะที่เกี่ยวข้องกับโครโมโซมเพศ

บทที่ 13 : อิทธิพลของฝ่ายแม่และพันธุกรรมองลักษณะที่ควบคุมโดยยีนส์นอกโครโมโซม

บทที่ 14 :Linkage an Recombination(1)

บทที่ 14 :Linkage and Recombination(2)

บทที่ 15 : Gene Mutation

บทที่ 16 : การเปลี่ยนแปลงของโครโมโซม(1)

บทที่ 16 : การเปลี่ยนแปลงของโครโมโซม(2)

บทที่ 16 : การเปลี่ยนแปลงของโครโมโซม(3)

บทที่ 17 : พันธุศาสตร์ประชากร

หนังสือที่ใช้ประกอบการเรียบเรียง


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

Blog Archive

Lipsum

Followers