หนังสือ ฟรี: การเกษตรเบื้องต้น (ภาคการปรับปรุงพันธุ์พืช) (INTRODUCTION TO AGRICULTURE (PLANTS IMPROVEMENT))

การเกษตรเบื้องต้น (ภาคการปรับปรุงพันธุ์พืช) (INTRODUCTION TO AGRICULTURE (PLANTS IMPROVEMENT))

Published by handsomemans under , on 23:48

การเกษตรเบื้องต้น (ภาคการปรับปรุงพันธุ์พืช)
3
หน่วย
(INTRODUCTION TO AGRICULTURE (PLANTS IMPROVEMENT))
ศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของการเกษตรและการเกษตรแบบพอเพียง บทบาทและความสำคัญของการผสมพันธุ์พืช เซลล์และการแบ่งเซลล์ พันธุศาสตร์ตามหลักของเมลเดล ส่วนต่างๆของพืช วิวัฒนาการและการสืบพันธุ์ของพืช การกำเนิดพืชมีดอก การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากพืช การปรับปรุงพันธุ์พืชวิธีการต่างๆ การผสมกลับ และการกลายพันธุ์ เทคโนโลยีชีวภาพกับการผสมพันธุ์พืช การส่งถ่ายยีนสู่พืชกับการปรับปรุงพันธุ์พืช การดำเนินการเกี่ยวกับพืชพันธุ์ใหม่

รายวิชา AG103(50)
การเกษตรเบื้องต้น (ภาคการปรับปรุงพันธุ์พืช) (INTRODUCTION TO AGRICULTURE (PLANTS IMPROVEMENT))


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

คำนำ

สารบัญ

คำชี้แจงตำราศึกษาด้วยตนเอง

บทที่ 1 : บทบาทและความสำคัญของการผสมพันธุ์พืช

บทที่ 2 : เซลล์และการแบ่งเซลล์

บทที่ 3 : พันธุศาสตร์ตามหลักของเมนเดล

บทที่ 4 : ส่วนต่าง ๆ ของพืช

บทที่ 5 : วิวัฒนาการและการสืบพันธุ์ของพืช

บทที่ 6 : การกำเนิดพืชมีดอก

บทที่ 7 : การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากพืช

บทที่ 8 : การปรับปรุงพันธุ์พืชวิธีการต่าง ๆ

บทที่ 9 : การผสมกลับ และการกลายพันธุ์

บทที่ 10 : เทคโนโลยีชีวภาพกับการผสมพันธุ์พืช

บทที่ 11 : การส่งถ่ายยีนสู่พืชกับการปรับปรุงพันธุ์พืช

บทที่ 12 : การดำเนินการเกี่ยวกับพืชพันธุ์ใหม่

ภาคผนวก

พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช

แบบประเมินผลหลังเรียน

บรรณานุกรม


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

Blog Archive

Lipsum

Followers