หนังสือ ฟรี: การบริหารกิจการโฆษณา (Advertising Management)

การบริหารกิจการโฆษณา (Advertising Management)

Published by handsomemans under , , on 22:37

การบริหารกิจการโฆษณา
3
หน่วย
(Advertising Management)
ศึกษาความหมาย ความเป็นมาและการจัดรูปแบบการบริหารภายในกิจการโฆษณา เพื่อให้ทราบถึงหน้าที่ ขอบข่ายการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน และศึกษาถึงหน้าที่ของผู้บริหารกิจการโฆษณาทั้งด้านทฤษฎ๊และปฏิบัติ รวมถึงความสัมพันธ์กับองค์การภายนอกกฎหมายและข้อบังคับของรัฐและสถาบันที่เกี่ยวข้อง

รายวิชา AD426
การบริหารกิจการโฆษณา (Advertising Management)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ : Introduction

สารบัญ : Content

บทที่ 1 : ความทั่วไป

บทที่ 2 : หน้าที่และการจัดองค์การของกิจการโฆษณา

บทที่ 3 : แผนงานโฆษณา

บทที่ 4 : การสร้างสรรค์งานโฆษณา(ต่อ)

บทที่ 4 : การสร้างสรรค์งานโฆษณา

บทที่ 5 : การเสนองานโฆษณา

บทที่ 6 : การตัดสินใจด้านสื่อโฆษณา

บทที่ 7 : การวิจัยเพื่อการโฆษณา

บทที่ 8 : การบริหารกิจการโฆษณา

บทที่ 9 : การบริหารความสัมพันธ์

บทที่10 : การหาลูกค้าใหม่

บทที่ 11 : การบริหารบุคลากร

บทที่ 12 : การจัดการทางการเงิน(ต่อ)

บทที่ 12 : การจัดการทางการเงิน

บทที่ 13 : กฎหมายและจรรยาบรรณาด้านการโฆษณา

บรรณานุกรม : Reference


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

Blog Archive

Lipsum

Followers