หนังสือ ฟรี: กายวิภาคของพืช (Plant Anatomy)

กายวิภาคของพืช (Plant Anatomy)

Published by handsomemans under , , on 20:11

กายวิภาคของพืช
3
หน่วย
(Plant Anatomy )
-


รายวิชา BO433(48)
กายวิภาคของพืช (Plant Anatomy)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ

สารบัญ

บทที่1บทนำIntroduction

บทที่2เซลล์พืชPlant Cells

บทที่3เนื้อเยื่อเจริญMeristematic tissue

บทที่4เนื้อเยื่อป้องกันProtective tissue

บทที่5เนื้อเยื่อพื้นGround tissue

บทที่6ไซเลมXylem

บทที่7โฟลเอมPhlocm

บทที่8รากSten

บทที่9ลำต้นSten

บทที่10ใบleaves

บทที่11ดอกFlowers

บทที่12ผลFruits

บทที่13เมล็ดSeeds

บทที่14เอ็มบริโอและต้นกล้าEmbroyo and seeding

บรรณานุกรม


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

Blog Archive

Lipsum

Followers