หนังสือ ฟรี: การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting)

การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting)

Published by handsomemans under , on 16:58

การบัญชีขั้นกลาง 1
3
หน่วย
(Intermediate Accounting)
-

รายวิชา AC205
การบัญชีขั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ : Introduction

สารบัญ : Content

บทที่1 : การจัดตั้งและการดำเนินงาน

บทที่2 : การจำหน่ายหุ้นคราวเดียว

บทที่2 : การจำหน่ายหุ้นคราวเดียว(ต่อ)

บทที่3 : การรับเงินค่าจองหุ้นและการเรียกชำระค่าหุ้น

บทที่3 : การรับเงินค่าจองหุ้นและการเรียกชำระค่าหุ้น(ต่อ)

บทที่4 : การริบหุ้น

บทที่4 : การริบหุ้น(ต่อ)

บทที่5 : กำไรสุทธิ กำไรสะสม

บทที่6 : การปันผล

บทที่7 : การเปลี่ยนแปลงทุนภายหลังการตั้งบริษัท

บทที่8 : หุ้นกู้

บทที่8 : หุ้นกู้(ต่อ)

เฉลยแบบฝึกหัดบทที่2

เฉลยแบบฝึกหัดบทที่3

เฉลยแบบฝึกหัดบทที่4

เฉลยแบบฝึกหัดบทที่5

เฉลยแบบฝึกหัดบทที่6

เฉลยแบบฝึกหัดบทที่7

เฉลยแบบฝึกหัดบทที่8

ภาคผนวก : Supplement

ภาคผนวก : Supplement ต่อ

บรรณานุกรม : Reference


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

Blog Archive

Lipsum

Followers