หนังสือ ฟรี: การจัดการ : มุมมองนักบริหาร (Management : Perspectives for Managers)

การจัดการ : มุมมองนักบริหาร (Management : Perspectives for Managers)

Published by handsomemans under , , on 03:04

การจัดการ : มุมมองนักบริหาร
3
หน่วย
(Management : Perspectives for Managers)

รายวิชา BA700
การจัดการ : มุมมองนักบริหาร (Management : Perspectives for Managers)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ

สารบัญ

ตอนที่1 : แนวคิดของการจัดการ/บริหาร(1)

ตอนที่1 : แนวคิดของการจัดการ/บริหาร(2)

ตอนที่1 : แนวคิดของการจัดการ/บริหาร(3)

ตอนที่2 : รูปแบบ/แนวทางของการจัดการสมัยใหม่(1)

ตอนที่2 : รูปแบบ/แนวทางของการจัดการสมัยใหม่(2)

ตอนที่2 : รูปแบบ/แนวทางของการจัดการสมัยใหม่(3)

ตอนที่2 : รูปแบบ/แนวทางของการจัดการสมัยใหม่(4)

ตอนที่2 : รูปแบบ/แนวทางของการจัดการสมัยใหม่(5)

ตอนที่3 : บทบาทผู้บริหาร/ผู้นำในโลกยุคโลกาภิวัตน์(1)

ตอนที่3 : บทบาทผู้บริหาร/ผู้นำในโลกยุคโลกาภิวัตน์(2)

ตอนที่4 : จริยธรรมในการบริหาร

ตอนที่5 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์(1)

ตอนที่5 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์(2)

ตอนที่6 : การบริหารความเปลี่ยนแปลง

ตอนที่7 : เทคนิค/กลยุทธ์ในการบริหารงานในองค์การ(1)

ตอนที่7 : เทคนิค/กลยุทธ์ในการบริหารงานในองค์การ(2)

ตอนที่7 : เทคนิค/กลยุทธ์ในการบริหารงานในองค์การ(3)

ตอนที่7 : เทคนิค/กลยุทธ์ในการบริหารงานในองค์การ(4)

ตอนที่7 : เทคนิค/กลยุทธ์ในการบริหารงานในองค์การ(5)

ตอนที่7 : เทคนิค/กลยุทธ์ในการบริหารงานในองค์การ(6)

ตอนที่8 : การบริหารระหว่างประเทศ/การบริหารวัฒนธรรมข้ามชาติ(1)

ตอนที่8 : การบริหารระหว่างประเทศ/การบริหารวัฒนธรรมข้ามชาติ(2)

ตอนที่8 : การบริหารระหว่างประเทศ/การบริหารวัฒนธรรมข้ามชาติ(3)

ตอนที่8 : การบริหารระหว่างประเทศ/การบริหารวัฒนธรรมข้ามชาติ(4)

บรรณานุกรม


0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

 

Blog Archive

Lipsum

Followers