หนังสือ ฟรี: การผลิตภาพยนตร์ 8 มม. (The 8 mm. Film Production)

การผลิตภาพยนตร์ 8 มม. (The 8 mm. Film Production)

Published by handsomemans under , on 04:03

การผลิตภาพยนตร์ 8 มม.
3
หน่วย
(The 8 mm. Film Production)
การถ่ายภาพยนตร์ 8 มม. ภาพยนตร์ 8 มม. ซุปเปอร์ การถ่ายทำฟิล์ม 8 มม. เสียงและการทำฟิล์มรูป

รายวิชา AV333
การผลิตภาพยนตร์ 8 มม. (The 8 mm. Film Production)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ : Introduction

สารบัญ : Content

บทที่ 1 : ภาพยนตร์

บทที่ 2 : กระบวนการผลิตภาพยนตร์

บทที่ 3 : บุคลากรที่สำคัญในการถ่ายทำภาพยนตร์

บทที่ 4 : กล้องถ่ายภาพยนตร์

บทที่ 5 : ฟิล์มภาพยนตร์

บทที่ 6 : แสงในการถ่ายภาพยนตร์

บทที่ 7 : การประกอบภาพ

บทที่ 8 : เทคนิคพิเศษในการถ่ายทำภาพยนตร์

บทที่ 9 : การตัดต่อและลำดับภาพ

บทที่ 10: การบันทึกเสียงลงฟิล์ม

บทที่ 11: เครื่องฉายภาพยนตร์ฟิล์มกลัก

บทที่ 12: การดูแลและการระวังรักษากล้องถ่ายภาพยนตร์

บรรณานุกรม : reference


0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

 

Blog Archive

Lipsum

Followers