หนังสือ ฟรี: วัฒนธรรมและพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ (Culture and Economic Behavior)

วัฒนธรรมและพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ (Culture and Economic Behavior)

Published by handsomemans under , , , on 22:04

วัฒนธรรมและพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ
3
หน่วย
(Culture and Economic Behavior)
ศึกษาแนวคิดทฤษฎี วัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ศึกษาวัฒนธรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน แหล่งทรัพยากรต่าง ๆ การใช้เงินตราและการแลกเปลี่ยนสินเชื่อและหนี้สิน บทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของตลาด การพัฒนาทางเศรษฐกิจในประเทศที่กำลัง

รายวิชา AN478
วัฒนธรรมและพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ (Culture and Economic Behavior)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ : Introduction

สารบัญ : Content

บทที่ 1 : อารัมภบท

บทที่ 2 : ทรัพยากร สินทรัพย์และการผลิต

บทที่ 3 : สินเชื่อและหนี้สิน

บทที่ 4 : การแลกเปลี่ยนและเงินตรา

บทที่ 5 : ตลาด

บทที่ 6 : การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาเศรษฐกิจ

บทที่ 7 : ทฤษฎีและแนวความคิด

บทที่ 8 : วิธีการศึกษาเชิงมานุษยวิทยา(ต่อ)

บทที่ 8 : วิธีการศึกษาเชิงมานุษยวิทยา

ภาคผนวก : Supplement(ต่อ)


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

Blog Archive

Lipsum

Followers