หนังสือ ฟรี: การทำฟาร์มสุกร (SWINE FARM MANAGEMENT)

การทำฟาร์มสุกร (SWINE FARM MANAGEMENT)

Published by handsomemans under , on 13:40

การทำฟาร์มสุกร
3
หน่วย
(SWINE FARM MANAGEMENT)
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงสุกร พันธุ์สุกร สรีรวิทยาการสืบพันธุ์ของสุกร การปรับปรุงพันธุ์สุกร โรงเรือนและอุปกรณ์ในการเลี้ยงสุกร การวางแผนการผลิตสุกร การจัดการสุกร การผสมเทียมของสุกร อาหารและการให้อาหารสุกร ระบบการผลิตสุกรเพื่อสุขภาพ การสุขาภิบาลและลูกสุกร การฆ่าและคุณภาพซากสุกร มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสุกร การเตรียมโรงเรืองสุกร การจับบังคับและเคลื่อนย้ายสุกร การทำเครื่องหมายสุกร การให้ยาสุกร การตอนสุกร สารเร่ง

รายวิชา AT328
การทำฟาร์มสุกร (SWINE FARM MANAGEMENT)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ

สารบัญ

บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงสุกร

บทที่ 2 : พันธุ์สุกร

บทที่ 3 : สรีรวิทยาสืบพันธุ์ของสุกร

บทที่ 4 : การปรับปรุงพันธุ์สุกร

บทที่ 5 : โรงเรือนและอุปกรณ์ในการเลี้ยงสุกร

บทที่ 6 : การวางแผนการผลิตสุกร

บทที่ 7 : การจัดการสุกร

บทที่ 8 : การผสมเทียมของสุกร

บทที่ 9 : อาหารและการให้อาหารสุกร

บทที่ 10 : ระบบการผลิตสุกรเพื่อสุขภาพ

บทที่ 11 : การสุขาภิบาลและโรคสุกร

บทที่ 12 : การฆ่าและคุณภาพซากสุกร

บทที่ 13 : มาตฐารฟาร์มเลี้ยงสุกร

บทที่ 14 : การเตรียมโรงเรือนสุกร

บทที่ 15 : การจับบังคับและการเคลื่อนย้ายสุกร

บทที่ 16 : การทำเครื่องหมายสุกร

บทที่ 17 : การให้ยาสุกร

บทที่ 18 : การป้องกันโรคโลหิตจางลูกสุกร

บทที่ 19 : การตอนสุกร

บทที่ 20 : สารเร่งเนื้อแดง

บรรณานุกรม


0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

 

Blog Archive

Lipsum

Followers