หนังสือ ฟรี: ปฏิบัติการพื้นฐานทางพันธุวิศวกรรม (Practical In Genetic Engineering)

ปฏิบัติการพื้นฐานทางพันธุวิศวกรรม (Practical In Genetic Engineering)

Published by Handsomemans Rich under , on 23:22
ปฏิบัติการพื้นฐานทางพันธุวิศวกรรม
-
หน่วย
(Basic Practical In Genetic Engineering)
-

รายวิชา BT333(L)(49)
ปฏิบัติการพื้นฐานทางพันธุวิศวกรรม (Practical In Genetic Engineering)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ

สารบัญ

บทปฏิบัติการที่1การวัดการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

บทปฏิบัติการที่2การสกัดพลาสมิคดีเอ็นเอจากเซลล์แบคทีเรีย

บทปฏิบัติการที่3การตัดกีเอ็นเอด้วยเอ็นไซม์ตัดจำเพราะ

บทปฏิบัติการที่4การวิเคราะห์หาปริมาณของกรดนิวคลีอิด

บทปฏิบัติการที่5การนำดีเอ็นเอเข้าสู่เซลล์แบคทีเรีย

บทปฏิบัติการที่6การแสดงออกของยีน

บทปฏิบัติการที่7การทำปฏิกิริยาลูกโซ่ฌพลีเมอเรส

บทปฏิบัติการที่8การใช้บริการค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านพันธุวิศวกรรมโดยใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต

บทปฏิบัติการที่9การหาลำดับเบสและการวิเคราะห์โดยใช้คอทพิวเตอร์

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

Blog Archive

Lipsum

Followers