หนังสือ ฟรี: ชาวเขาในประเทศไทย (Hill Tribes of Thailand)

ชาวเขาในประเทศไทย (Hill Tribes of Thailand)

Published by handsomemans under , on 10:00

ชาวเขาในประเทศไทย
3
หน่วย
(Hill Tribes of Thailand)
ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะกายภาพ สังคม และวัฒนธรรมของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ในประเทศไทย โครงสร้างปัญหาและคววามขัดแย้งกันทางเอกลักษณ์ของเผ่า ความสัมพันธ์ของประชากรในเผ่าต่าง ๆ อุดมการณ์ความขัดแย้ง การเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลง และปัญหาในการพัฒนาด้านสังคมกับเศรษฐกิจ

รายวิชา AN458
ชาวเขาในประเทศไทย (Hill Tribes of Thailand)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ : Introduction

สารบัญ : Content

บทที่ 1 : คำนำทั่วไป

บทที่ 2 : เผ่าม้ง

บทที่ 3 : เผ่าลีซอ

บทที่ 4 : เผ่าลาฮู(มูเซอ)

บทที่ 5 : เผ่าอีก้อ

บทที่ 6 : เผ่าเย้า

บทที่ 7 : เผ่ากะเหรี่ยง

บทที่ 8 : ภาคผนวก(ต่อ)

บทที่ 8 : ภาคผนวก


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

Blog Archive

Lipsum

Followers