หนังสือ ฟรี: หลักการโฆษณา (Principles of Advertising)

หลักการโฆษณา (Principles of Advertising)

Published by handsomemans under , on 13:50

หลักการโฆษณา
3
หน่วย
(Principles of Advertising)
ศึกษาถึงลักษณะและขอบเขตของการโฆษณา วิวัฒนาการของการโฆษณา ความสำคัญและความสัมพันธ์กับธุรกิจและศาสตร์อื่น ๆ ความรู้พื้นฐานในการรณรงค์โฆษณาองค์การที่รับผิดชอบในการโฆษณา จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวโน้มในการโฆษณา เพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์กับการโฆษณาขององค์การ

รายวิชา AP204
หลักการโฆษณา (Principles of Advertising)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ : Introduction

สารบัญ : Content

บทที่ 1 : ลักษณะและขอบเขตการโฆษณา

บทที่ 2 : ประวัติการโฆษณา

บทที่ 3 : ความสัมพันธ์ของการโฆษณากับศาสตร์อื่นๆ

บทที่ 4 : สถาบันทางการโฆษณา

บทที่ 5 : สื่อโฆษณา(ต่อ)

บทที่ 5 : ื่อโฆษณา

บทที่ 6 : การสร้างสรรค์งานโฆษณา

บทที่ 7 : การวางแผนและการบริหารงานโฆษณา(ต่อ)

บทที่ 7 : การวางแผนและการบริหารงานโฆษณา

บทที่ 8 : การวางแผนและการบริหารงานโฆษณา(ต่อ)

บทที่ 8 : การวิจัยโฆษณา

บทที่ 9 : งบประมาณการโฆษณา

บทที่10 : การประเมินผลการโฆษณา

บรรณานุกรม : Reference


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

Blog Archive

Lipsum

Followers