หนังสือ ฟรี: การขยายพันธุ์พืช (Plant Propagation)

การขยายพันธุ์พืช (Plant Propagation)

Published by handsomemans under , , on 22:55

การขยายพันธุ์พืช
3
หน่วย
(Plant Propagation)
ศึกษาการขยายพันธุ์พืชวิธีต่าง ๆ โดยเน้นถึงการขยายพันธ์พืชแบบไม่อาศัยเพศซึ่งมีพื้นฐานเกี่ยวข้องกับลักษณะทางกายวิภาคและสรีรวิทยาของต้นพืชและศึกษาถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในด้านการขยายพันธุ์พืช มีการศึกษานอกสถานที่

รายวิชา BO451
การขยายพันธุ์พืช (Plant Propagation)


* ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader

ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

ปก

คำนำ : Introduction

สารบัญ : Content

บทที่1 : ความสำคัญของวิชาการขยายพันธุ์พืช

บทที่2 : โรงเรือนและอุปกรณ์ที่ใช้ในการขยายพันธุ์พืช

บทที่3 : ความสำคัญของเมล็ดและการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสม

บทที่4 : วิธีการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ในการขยายพันธุ์

บทที่5 : หลักสำคัญในการขยายพันธุ์พืชโดยเมล็ด

บทที่6 : เทคนิคต่างๆ ของการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด

บทที่7 : หลักการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ

บทที่8 : ักษณะทางเนื้อเยื่อและลักษณะทางสรีระซึ่งเป็นพื้นฐาน.....

บทที่9 : เทคนิคของการขยายพันธุ์โดยวิธีตัดชำ

บทที่10 : การตอนกิ่ง

บทที่11 : การต่อกิ่งและการติดตา

บทที่11 : การต่อกิ่งและการติดตา(ต่อ)

บทที่12 : การขยายพันธุ์พืชโดยใช้ระบบปราศจากเชื้อ

บรรณานุกรม : Reference


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 

Blog Archive

Lipsum

Followers